Tutkimusta potilaiden parhaaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

HYKS-instituutti Oy:n tehtävänä on edistää korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta potilaiden hyväksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella

HUSin erikoislääkärien ja ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan lisäksi käytössämme on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden tietotaito.

Arvostettujen tutkijoiden kansainvälinen verkosto Euroopan ja Yhdysvaltojen parhaiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa takaa kaikilla erikoisaloilla uusimman tiedon saatavuuden potilaiden parhaaksi.

HUSin väestövastuualueella on 1,3 miljoonaa asukasta ja lisäksi HUS vastaa useista lääketieteen erityisalueista koko Suomen osalta.

HUSin alueella on Suomessa ainutlaatuinen ns. kriittinen massa korkeatasoisen tutkimuksen perustana.

HYKS-instituutti Oy on erikoistunut lääketutkimuksiin liittyviin hallintopalveluihin ja niiden kehittämiseen.

Laajat potilastutkimukset uusilla lääkkeillä edellyttävät korkeatasoisen potilashoidon lisäksi hyvän tutkimustavan mukaisten viranomaismääräysten ja hallintomenettelyjen noudattamista.

Yhtiön liikevaihto koostuu pääosin kansainvälisten lääkeyritysten kanssa solmituista toimeksiantosopimuksista. Yritysten lisäksi yhtiön merkittävimpiä asiakasryhmiä ovat HUSin korkeatasoiset tutkimusyksiköt.

Uusia toimeksiantoja on vuosittain 100-150. Useat tutkimukset kestävät vuosia. Tälläkin hetkellä HYKS-instituutilla on käynnissä yli 400 tutkimusta.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 6,9 M euroa.